SOFT SKILLS

Steeds vaker krijgen wij de vraag vanuit organisaties, welke mogelijkheden er zijn om bepaalde vaardigheden organisatiebreed te trainen. We hebben het hier dan over het trainen van de zogenaamde soft skills.

NA INGRIJPENDE VERANDERINGEN

De behoefte aan ‘zachte vaardigheden’ kan ontstaan na een ingrijpende verandering, zoals een fusie. Ook bedrijven waar tot nu toe alleen op harde vaardigheden wordt getraind, hebben steeds meer behoefte aan trainingen die gericht zijn op interpersoonlijke communicatie.

GENERIEK THEMA

Daarnaast kan er binnen de organisatie een specifieke vraag zijn ontstaan als gevolg van een nieuw businessmodel. ‘Train al onze mensen op slagvaardigheid’, kan een generiek thema zijn, om conform de nieuwe organisatie te kunnen werken.

 
GEZAMENLIJK PROCES

Als we vragen krijgen, zoals hier genoemd, dan gaan we gezamenlijk een ontwikkelplan maken. Onze rol is om het bedrijf en haar medewerkers goed te leren kennen. Dat doen wij met behulp van de ENACT ontwikkelscan. Aan de hand van de uitkomsten, doen wij een voorstel in de vorm van een ontwikkelplan. Wij geven daarin aan welke interventies, waar, wanneer en in welke frequentie ingezet moeten worden.

 GROEIENDE BEHOEFTE SOFT SKILLs
85% van succes komt door goed ontwikkelde soft skills

Automatisering, digitalisering en big data zorgen voor een nieuwe stroom aan feitenkennis. Jammer dat deze data uit de computer komen rollen. Dat betekent dat de rol van de werkende ‘mens’ sterk verandert. De verwachting is dat werknemers zich sterk moeten gaan onderscheiden als het gaat om zachte vaardigheden, zoals aanpassingsvermogen, flexibiliteit & creativiteit.